| 2001, Research

2001

Mägi, M. (2001). Probable cult site beside the Tõnija tarand-grave on the Island of Saaremaa. In: Archaeological Fieldworks in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 2000 (48−55). Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Read the article: here.

Sirp, I. (2001). Archaeological sites and folklore of Muhu. (EST: Muistised ja rahvapärimus Muhus). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 1999–2000 (19−57). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Comments are closed.